Preparat ABvarC niedopuszczony do stosowania

Komunikat GLW w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC niedopuszczonego do stosowania na terytorium RP

Informacja GLW

Dodaj komentarz