INFORMACJA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, iż jest to groźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej choroby na obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować drastyczny spadek cen wieprzowiny, a więc duże straty dla rolników.
    Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii na pojawienie się objawów klinicznych, w tym padnięć świń, wskazujących na podejrzenie afrykańskiego pomoru świń oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
    W związku z powyższym przypominam, iż hodowcy świń w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padł ej świni bądź dzika lub w innych niepokojących sytuacjach są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów porządku publicznego.
    Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
    Wskazane jest zachowanie ostrożności przy zakupie tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Przypominam również, że:
1. Należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. Należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. Osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie rąk i obuwia oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. Należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi świń oraz środki transportu.
Przypominam również o zakazie skarmiania świń odpadkami kuchennymi.
    Należy podkreślić, że rolnicy stosujący się do zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych zaleceń odszkodowanie nie przysługuje.

Dodaj komentarz