Zakaz wprowadzania do obrotu na obszarze całego kraju produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie: „allogeniczne komórki macierzyste”

Decyzja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 15 września 2016 r., zank:GIWpuf-025-35/2016, zakazującą wprowadzania do obrotu na obszarze całego kraju produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie: „allogeniczne komórki macierzyste”, podmiot odpowiedzialny: p. Iwona Kemilew prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kemilew Komórki Macierzyste Iwona Kemilew” ul. Okrąg 3D lok. 4, 00-415 Warszawa.

4180_decyzja-glw-allogeniczne-komorki-macierzyste-zakaz-wprowadzania-do-obrotu

Dodaj komentarz