ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów białobrzeskiego i grójeckiego