Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Do obszaru ochronnego wchodzą:
gmina Chynów i gmina Grójec w powiecie grójeckim

CELEX_32017D2267_PL_TXT