W dniu 3 lutego 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L31 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

CELEX_32018D0169_PL_TXT

Obszar ochronny – gminy: Grójec, Jasieniec, Warka

Obszar objęty ograniczeniami: gmina Chynów