Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

22 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L79 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich  Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0478&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest w tej chwili zmieniana przez naszych informatyków i myślę, że do końca dnia będzie dostępna pod tym linkiem
https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

1) strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) – gmina Chynów;

2) stefa zółta (obszar ochronny) – gmina Grójec, Jasieniec, Warka, Pniewy.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE):

CELEX_32018D0478_PL_TXT