decyzja KE C(2018) 3942 – zmiana załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709

strefa czerwona: gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy, Warka

strefa żółta: gmina Belsk Duży, Goszczyn, Mogielnica, Błędów


CELEX_32018D0883_PL_TXT