PILNE! ZMIANA STREF – decyzja wykonawcza Komisji zmieniająca załącznik do decyzji 2014/709/UE

Cały teren powiatu grójeckiego znajduje się w obrębie strefy czerwonej. (obszar objęty ograniczeniami).

LINK DO DECYZJI:

CELEX_32020D0015_PL_TXT-1