KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRÓJCU

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2       oraz wprowadzonymi żółtą i czerwoną strefą zagrożenia na terytorium kraju,              Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu zdecydował o ograniczeniu dostępu                       do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu dla interesantów                        od 22 października 2020 roku. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu, informuje, że:

Inspektorat Weterynarii pracuje w niepełnej obsadzie i realizuje tylko najpilniejsze                          sprawy urzędowe.

W sprawach bieżących, pilnych, niecierpiących zwłoki, w przypadkach losowych             prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod numerem tel. 48 664 23 94;
  • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu e-administracji (ePUAP),            za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub wrzucanie ich do specjalnej urny                         dostępnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Mogielnicka 67);
  • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane                  tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne;
  • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zachęcamy do śledzenia wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów,                     publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.

Wzory wniosków dostępne pod adresem: http://www.piw-grojec.pl/do-pobrania/