Badanie kleszcza w PIWet-PIB w Puławach

Kleszcz do badania musi być w całości.

Kleszcza należy umieścić na zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnym pojemniku lub woreczku, przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce.

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

z dopiskiem próbka do badań

Do próbki dołączyć wypełniony formularz (Umowa na wykonanie badań – świadczenie jednokrotne – Puławy) dostępny na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce Dla Was->Badania Usługowe->Umowy na badania. W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie a także rodzaj badania.

Dostępne są 4 rodzaje badań:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) – cena 180 zł

2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) – cena 150 zł

3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) + kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV) – cena 248 zł

4. Badanie kleszcza panel infekcji odkleszczowych:

  • boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato),
  • kleszczowego zapalenia opon mózgowych (wirus TBEV),
  • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris),
  • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum)

cena 330 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności lub potwierdzenie przelewu).

ASF – wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefa niebieska)

Afrykański Pomór Świń

 Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)

– Zakład Mięsny Stanisław Grzeszczak, WNI 14033801, Stary Pilczyn 81, 08-450 Łaskarzew,
– P.P.H.U. PUBLIMA Sp.j. Lichota & Lichota, WNI 14090201, 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 45 B,
– Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, WNI 14170213, 05-340 Kołbiel, Lubice 63,
– „Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o. o.”, WNI 14260201, Mościbrody 53, 08-112 Mościbrody,
– „Zakład Mięsny RZEŹNIK S. J. Henry Wysocki, Wojciech Wysocki”, WNI 14260203, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 19,
– „Zakład Mięsny WIJAR Wiesława Mazur”, WNI 14263803, Graniczna 4, 08-119 Chodów,
– Zakłady Mięsne „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski, WNI 14290202, 08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7,
– Z.M. „ZAKRZEWSCY” Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J., WNI 14293801, 08-330 Kosów Lacki, ul. Radosna 6.

Komunikat GLW w sprawie ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstwa

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje  o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.