Przeskocz do treści

Blog Page

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał podręcznik dotyczący wszystkich zgadnień  naukowo-prawnych na temat ASF.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla IW oraz specjalistów z zakresu chorób świń ale może zainteresować róznież chodowców trzody chlewnej. Autorami podręcznika sa naukowcy, praktycy i pracownicy administracji weterynaryjnej.

Zamówienia można składac pisemnie, mailowo bądz telefonicznie:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Chorób Świń

Al.Partyzantów 57

24-100 Puławy

Pani mgr Anna Rakowska,

adres email: anna.rakowska@piwet.pulawy.pl

tel. 818 893 120

Cena ksiązki 50,00 zł

ASF ksiażka

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0206&from=EN

uriserv-OJ.L_.2009.077.01.0001.01.POL.xhtml.L_2009077PL.01000902.tif.jpguriserv-OJ.L_.2009.077.01.0001.01.POL.xhtml.L_2009077PL.01001001.tif.jpg

Gorączka Q- epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców:

Wytyczne dla hodowlców i lek.wet.

Prezentacja-etiologia, epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie gorączki Q u zwierząt:

Gorączka Q Prezentacja

Poniżej link do strony administrowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

http://www.sanepid.opole.pl/?dep=318

olwet-paszporty-dla-zwierzat

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dla podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi

http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-dla-podrozujacych-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22 lutego - 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww, podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na strome internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem handlu detalicznego.

Komunikat

  • Sprawdź stan budy czy jest odpowiednio ocieplona- wyściel ją słomą lub kocem.
  • Zapewnij psu więcej ruchu - pozwól mu się np. wybiegać, psu trzymanemu na uwięzi zapewnij odpowiednią jej długość ( min.3 m.).
  • Pamiętaj, że zwierzęta zimą potrzebują wysokokalorycznej karmy.
  • Zapewnij im świeżą wodę do picia , pilnuj aby nie zamarzała.
  • Zapewnij zwierzętom ciepłą ( nie gorącą!!!) karmę oraz wodę - to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
  • Jeśli możesz zapewnij wolnożyjącym kotom schronienie.
  • Jeżeli dokarmiasz koty wolnożyjące rób to konsekwentnie.

ZAWSZE REAGUJ GDY SPOTKASZ POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI ZWIERZĘTA- W TAKICH PRZYPADKACH INFORMUJ URZĄD GMINY, MIASTA, STRAŻ MIEJSKĄ LUB POLICJĘ. ZWIERZĘCIU POZOSTAWIONEMU BEZ OPIEKI PODCZAS MROZU GROZI ŚMIERĆ

Plakat