Archiwum autora: admin

Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak GIWz.432.221.2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych oraz u psów towarzyszących. Próbki do badań laboratoryjnych należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii Powiatowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22 lutego – 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww, podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na strome internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Zimą pamiętaj o zwierzętach

  • Sprawdź stan budy czy jest odpowiednio ocieplona- wyściel ją słomą lub kocem.
  • Zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się np. wybiegać, psu trzymanemu na uwięzi zapewnij odpowiednią jej długość ( min.3 m.).
  • Pamiętaj, że zwierzęta zimą potrzebują wysokokalorycznej karmy.
  • Zapewnij im świeżą wodę do picia , pilnuj aby nie zamarzała.
  • Zapewnij zwierzętom ciepłą ( nie gorącą!!!) karmę oraz wodę – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
  • Jeśli możesz zapewnij wolnożyjącym kotom schronienie.
  • Jeżeli dokarmiasz koty wolnożyjące rób to konsekwentnie.

ZAWSZE REAGUJ GDY SPOTKASZ POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI ZWIERZĘTA- W TAKICH PRZYPADKACH INFORMUJ URZĄD GMINY, MIASTA, STRAŻ MIEJSKĄ LUB POLICJĘ. ZWIERZĘCIU POZOSTAWIONEMU BEZ OPIEKI PODCZAS MROZU GROZI ŚMIERĆ

Plakat

Wchodzi w życie ustawa o petycjach

Każdy będzie mógł złożyć w urzędzie petycję, również  w formie elektronicznej, a urząd w ciągu trzech miesięcy powinien ją rozpatrzyć – przewiduje ustawa o petycjach, która w dniu dzisiejszym  wchodzi w życie.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – Dz.  U.  z 2014, poz. 1195