Przeskocz do treści

Petycje

Jak złożyć petycje?

Ustawa o petycjach z dnia 5 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petytcji. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Gdzie i jak złożyć?

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Grójcu

  • pismo na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Mogielnicka 67 05-600 Grójec
  • pismo za pomocą EPUAP

Jaki zakres merytoryczny?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej  w Grójcu. Zakres kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.).